The Book of Five Rings

In combat the only goal is victory, there is no other point

Een klassiek Japans boek dat handelt over strategie is ‘The Book of Five Rings’. Dit boek is geschreven door Miyamoto Musashi aan het einde van zijn leven in 1645. Musashi is een van de beroemdste en grootste zwaardvechters die ooit geleefd heeft. Er wordt geclaimd dat hij 60 duels op leven en dood gewonnen zou hebben. In dit boek heeft hij alles opgeschreven dat hij geleerd heeft in zijn leven als zwaardvechter. De stijl van Musashi is gericht op het verslaan van de tegenstander door de kracht van de geest, techniek en discipline.

There are many people who, even when studying the way of the martial arts, think that these skills will not be useful in real situations. In fact the true way of the martial arts is to train so that these skills are useful at anytime, and to teach these skills so that they will be useful in all things.

Het doel van Musashi was om een boek te schrijven waarin hij al het geleerde wilde overdragen aan toekomstige generaties waaronder aan zijn leerlingen. Hij wilde dat zijn stijl zou voortleven.Hoewel het hoofdonderwerp van het boek gericht is op zwaardvechten en de geest van de krijger, is het een zeer waardevol boek voor alle andere richtingen. In zijn denkwereld heb je geen beroep, maar bewandel je een weg. Je bewandelt de weg van de houtbewerker, de kunstenaar, et cetera. Op de weg van het zwaard moet je volgens Musashi ook alle andere wegen bestuderen. Zo was Musashi zelf zeer bedreven geworden als kunstenaar (houtsnijden en schilderen). Dit is een cruciaal onderdeel van zijn filosofie. Daarvoor zou je ook kunnen zeggen dat een ieder die wil groeien op zijn eigen weg net zo goed de kennis van andere wegen zou moeten kennen.

When you look at the world, the various arts have been tailored to be items for sale. Likewise, a person thinks of himself as something to be sold and even the implements of these ways are proffered as merchandise. This mentality divides the flower and the fruit into two, and makes much less of the fruit than the flower.

In de tijd van Musashi is het aantal wegen die je kan kiezen nog beperkt. In het moderne leven lijkt het aantal wegen haast niet te overzien. Van coder tot verpleegkundige en van analist tot bouwvakker. Het is niet mogelijk om je in alle wegen te verdiepen. Toch is het nuttig om breder te kijken en kennis te nemen van andere wegen om zo je kunde op je eigen weg te perfectioneren. Door je beroep als weg te zien, krijgt je eigen weg een diepgang en schoonheid. Een schoonheid die het beschermen waard is zeker als je naar je eigen waarde als mens kijkt.

the Book of Five Rings
Vertaling van William Scott Wilson
Shambhala, 2012

Leave a Reply